ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja o dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja o dostępności
 
Informacje o dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmnie.
 
 
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMNIE  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
 • Data publikacji strony internetowej: 2010-12-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 25.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności
 •  E-mail: 
 • Telefon: 56 686 34 20
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie
 • Adres: ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno
 • E-mail:
 • Telefon: 56 686 34 20
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Inne informacje i oświadczenia
Administrator będzie dążyć do poprawienia niedostępnych elementów strony, przede wszystkim załączników, które publikowane są obecnie w formacie PDF.
 
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).
 
 
 1. Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
 
Informacje o dostępności architektonicznej

Siedziba Powiatowego Inspektoriatu Weterynarii w Chełmnie znajduje się przy ul. Słowackiego 14 w Chełmnie. Wstęp do budynku jest możliwy poprzez wejście furtką oraz bramę która prowadzi na parking. Główne wejście do Inspektoratu jest oznaczone tablicą informacyjną na elewacji budynku. Przy furtce znajdują się schody które trzeba pokonać, aby dostać się na teren Inspektoratu. Wejście do budynku poprzedzone jest także schodami przy których znajduje się poręcz. Przy budynku są miejsca parkingowe jednak jest brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi zewnętrzne od strony parkingu prowadzą do przedsionka – otwierane są one do wewnątrz. Osoba niepełnosprawna, bądź taka, której stan zdrowia nie pozwala na wejście po schodach, lecz może poruszać się samodzielnie bez użycia wózka inwalidzkiego może dostać się do budynku inspektoratu weterynarii przez drzwi od strony parkingu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym zamiaru przybycia. Przy drzwiach od strony parkingu nie ma dzwonka. Na ścianie zewnętrznej przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którego należy użyć, aby wejść do budynku. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie znajduje się na parterze oraz na piętrze. Sekretariat znajduje się na parterze, na wprost niego mieści się pokój Powiatowego Lekarza Weterynarii. W budynku nie ma windy, co uniemożliwia dostęp do pierwszego piętra.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.       W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Wchodzenie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Brak udogodnień dla osób starszych. Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi.
W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną, której stan zdrowia uniemożliwia przyjazd do urzędu możliwe jest umówienie spotkania w miejscu zamieszkania petenta.
Pracownicy Urzędu przyjmują w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
Szczegółowe informacje na temat załatwienia spraw można uzyskać pod numerem telefonu: 56 686 34 20 bądź pod adresem e-mail:
Informacje dla osób niedosłyszących i głuchoniemych:
Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą wybrać jedną z poniższych form komunikacji:
• Pismo tradycyjne wysłane na adres siedziby

• Pismo wysyłane drogą elektroniczną na adres email:
 
 
==================================================================

Raport o stanie zapewniania dostępności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowy Lekarz Weterynarii-Marek Bettin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 11:48:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Zima
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 11:48:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Zima
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02 13:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »