ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodo

Klauzula informacyjna zjadliwa grypa ptaków z dnia 13.01.2022 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, e-mail: , tel: 56 686 34 20.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmnie, tel: 507195731.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań inspekcji na podstawie:
- art. 47, ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
- par. 1, ust. 1, pkt 2, lit. b, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722);
- art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmnie;
- Obowiązki, nakazy, zakazy zostały określone także w rozporządzeniu nr 3/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów bydgoskiego, chełmińskiego oraz świeckiego.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.
 
======================================================================

Klauzula informacyjna zjadliwa grypa ptaków

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, e-mail: , tel: 56 686 34 20.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmnie, tel: 507195731.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań inspekcji na podstawie:
- art. 47, ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
- par. 1, ust. 1, pkt 2, lit. b, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722);
- art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmnie;
- Obowiązki, nakazy, zakazy zostały określone także w rozporządzeniu nr 4/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.
 
======================================================================

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, e-mail: , tel: 56 686 34 20. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , emailem.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmnie, tel: 507195731
 
3. Pana/Pani/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmnie.
 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 
6. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.
 
=============================================================================

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:
1) współadministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: , tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kujawsko-Pomorskim jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz, kontakt: e-mail: , tel: 52 339-21-00, 52 345-50-12),
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii ( adres siedziby: ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, kontakt: e-mail: , tel: 56 686-34-20) , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: ., tel. 22 623 24 81,
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy:
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmnie, tel. 507195371
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list - na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach;
5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Zima
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowy Lekarz Weterynarii-Marek Bettin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-08 13:40:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Zima
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 13:40:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Zima
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 11:53:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »